Điều Khoản Sử Dụng

1. Sử dụng website

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website: vuadasaigon.com để tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm cần mua.

Tất cả những hình ảnh, video, thông tin sản phẩm,… xuất hiện trên website là tài sản thông tin độc quyền của chúng tôi.

2. Cung cấp thông tin cá nhân xác thực khi mua hàng

Khi quý khách hàng tiến hàng mua hàng, đặt hàng tại hệ thống Vua Da Sài Gòn thì quý khách hàng yêu cầu phải cung cấp những thông tin cá nhân xác thực như Tên, Số điện thoại, Địa chỉ, … để Hệ thống chúng tôi có thể tiến hành giao hàng ngay cho quý khách và tránh làm thất lạc hàng hóa, tránh gây tổn thất.

 

3. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

Khi tiến hàng mua hàng tại hệ thống Vua Da Sài Gòn, quý khách hàng phải cam kết chấp nhận đơn hàng và giá cả sản phẩm đã đặt mua để tránh xảy ra những trường hợp ngoài mong muốn.

 

4. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch, đơn hàng

Trong trường hợp quý khách hàng có lý do chính đáng để thay đổi, hủy bỏ đơn hàng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0949.300. 134 trước 24 tiếng để được giải quyết kịp thời. (Chúng tôi không chấp nhận thay đổi, hủy bỏ đơn hàng vì những lý do không chính đáng).

 

5. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bất kì mọi thắc mắc, khiếu nại… của quý khách hàng phát sinh trong quá trình đặt hàng, giao nhận hàng hóa sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải… để không làm tổn hại đến 2 bên.