Ví Mini Đựng Thẻ Card

Ví Mini Đựng Thẻ, ATM, card các loại nhỏ gọn trong lòng bàn tay, chất da bò mềm mịn sử dụng bền bỉ trên 3 năm