Túi Đeo Chéo Nam Da Bò

Da Bò Thật 100% 

Sử Dụng Bền Bỉ Theo Thời Gian 

Dùng Càng Lâu Da Càng Bóng Mịn